انواع قیمت گذاری و جایگاه سازی

013

با بررسی انواع قیمت گذاری و جایگاه سازی خواهیم فهمید  که  به طور کلی شرکت ها از قیمت گذاری به عنوان یکی از سه استراتژی جایگاه سازی استفاده می کنند. که به ترتیب عبارتند از:

قیمت گذاری بالاتر از ارزش اصلی، قیمت گذاری بر اساس ارزش اصلی و قیمت گذاری پایین تر از ارزش اصلی.

قیمت گذاری بالاتر از ارزش اصلی

در قیمت گذاری بالاتر، به منظور نشان دادن کیفیت یا ویژگی های منحصر به فرد محصول، قیمت محصول بالاتر از قیمت بازار تعیین می شود. ممکن است محصول جدید باشد یا ویژگی های خاصی داشته باشد که توسط رقیبان ارائه نشده باشد.

همچنین ممکن است شهرت شرکت به اندازه ای قوی باشد که تنها تصور و ذهنیت برند آن برای این که محصول قیمت بالایی داشته باشد، کافی باشد.

قیمت گذاری بالاتر

تعیین قیمتی بالاتر از قیمت بازار، جهت نشان دادن کیفیت یا متمایز بودن ویژگی محصول

 

قیمت گذاری بر اساس ارزش اصلی

در روش تعیین قیمت بر اساس ارزش اصلی، هدف تعیین قیمت متوسط و تاکید بر این است که محصول بهترین ارزش را با این قیمت دارد.

سازمان های معروف در خدمات معمولا با چنین راهبردی برای قیمت گذاری موفق می شوند.

تعیین قیمت های متوسط برای محصول و تاکید بر این که این محصول بهترین ارزش را با این قیمت دارد.

 

قیمت گذاری پایین تر از ارزش اصلی

این روش که تعیین ارزان قیمت نام دارد هدفش عرضه ی محصولات ارزان تر از رقبا با قیمتی کمتر از آن هاست و این قیمت ارزان تر انگیزه ای برای خرید در لحظه است. خطوط هوایی ارزان قیمت معمولا از این ترفند استفاده می کنند.

سود واحد کم است، اما سود کلی رضایت بخش از طریق فروش در تعداد بسیار بالا به دست می آید. این راهبرد معمولا توسط سازمان هایی که به دنبال جایگاهی در بازار یا نفوذ و توسعه سریع در بازار هستند استفاده می شود.

عرضه محصولات ارزان تر از رقبا با تعیین قیمت کمتر و استفاده از این قیمت کمتر به عنوان انگیزه ای برای خرید در لحظه.

روش های هزینه محور

قیمت گذاری بر اساس هزینه ها – افزودن یک مقدار یا درصد مشخصی از پول به هزینه های واقعی یا پیش بینی شده ی یک محصول برای تعیین قیمت نهایی – به شدت به قوانین محاسبه ی هزینه ها وابسته می باشد. جهت استفاده از این روش، درک تفاوت ماهیت هزینه ها ضروری است.

در ساده ترین سطح مخارج را می توان به دو نوع تقسیم کرد. هزینه های ثابت مخارجی هستند که با تغییر میزان خدمات تغییر نمی کنند.

هزینه های متغیر آن هایی هستند که با افزایش خدمات افزایش می یابند.

این دو نوع از مخارج را می توان جهت ارائه تصویری سودآور با درآمد ترکیب کرد، درآمدی که با فروش بیشتر خدمات افزایش می یابد.

 

قیمت گذاری بر اساس هزینه: افزودن یک مقدار یا درصد مشخصی از پول به هزینه تخمین زده شده یا واقعی یک محصول جهت رسیدن به قیمت نهایی.

هزینه های ثابت: مخارجی که با تامین خدمات تغییری نمی کند

هزینه های متغیر: مخارجی که با تامین خدمات افزایش می یابند.

تحلیل نقطه سر به سر: یک روش قیمت گذاری که مخارج متغیر و ثابت، تعداد مشتریان و حاشیه سود را بررسی می کند.

 

روش های تقاضا محور

این روش که برخی اوقات در طبقه بندی تقاضا محور، ترفند قیمت گذاری خریدار محور یا قیمت گذاری حساس نام دارد، توجه عمده ای به مشتریان می کند. این روش ها باعث می شوند که صرف نظر از هزینه ی محصول، هنگامی که تقاضا بالاست به توان قیمت بالایی تعیین کرد و هنگامی که تقاضا کمتر است، به توان قیمت های پایین تری در نظر گرفت.

قیمت گذاری روان شناختی

استفاده از قیمت های پایین تر ظاهری برای این که مشتری ارزش افزوده را درک کند.

قیمت گذاری خطی

سطوح از پیش تعیین شده ی قیمت هایی که شرکت اطمینان دارد مشتری توسط آن ها جذب خواهد شد.

قیمت گذاری رقابتی

در قیمت گذاری رقابتی، یک سازمان قیمت ها را بر اساس قیمت های رقبای خود تعیین می کند. این روش تعیین قیمت بر اساس قیمت رقبا نیز نام دارد.

با وجودی که این روش فرصتی را جهت افزایش فروش یا سهم بازار برای سازمان فراهم می کند، اما رویکردی مخاطره آمیز نیز می باشد، زیرا مخارج و مصرف کنندگان را در نظر نمی گیرد.

استدلال هایی که به نفع این روش هستند عبارتند از:

شرکت های فعال در صنعت قیمت هایی را ارائه خواهند داد که برای بازار قابل قبول هستند و با ارائه قیمت های متفاوت از قیمت بازار تنها سهم کمی از بازار را می توان به دست آورد.

قیمت گذاری پرستیژی

در قیمت گذاری پرستیژی جهت قراردادن محصول در بخش لوکس و برتر بازار، قیمتی بالاتر را تعیین می کنند. محصول به خودی خود باید این سطح کیفیت را نشان دهد. اگر مشتریان برای این ویژگی ها ارزش قائل شوند، قیمت اضافی را پرداخت خواهند کرد.

 

خامه گیری از بازار

این روش عبارت است از تعیین قیمت بالاتر در مرحله معرفی و عرضه محصول و کاهش تدریجی قیمت در ضمن حرکت محصول در چرخه عمر خود.

در روش خامه گیری از این موضوع که بیشتر محصولات در چرخه عمر جدید و منحصر به فرد هستند و تقاضای زیادی دارند و تولیدکنندگان آن محدودند استفاده می شود.

میزان تقاضا را می توان در ابتدا به وسیله تعیین قیمت های بسیار بالا جهت جذب افراد متمایل و کاهش تدریجی قیمت جهت تامین کشش بخش های دیگر بازار مدیریت کرد.

ارزش خاص این روش این است که در ابتدای کار مخارج بازاریابی به بیشترین میزان خود رسیده است، بودجه بالایی را برای شرکت تامیت می کند.

قیمت گذاری نفوذی

این روش در تضاد با روش خامه گیری قرار دارد، زیرا در مراحل اولیه قیمت کمی برای محصول تعیین می شود. اگر شرکتی سعی دارد به بیشترین میزان توزیع محصول خود در مراحل اولیه دست یابد، احتمالا جهت دست یابی به بیشترین میزان فروش و سهم بازار، قیمت پایین تری را برای محصول تعیین می کند.

این روش هنگامی که توزیع سریع برای موفقیت محصول ضروری است، در بازاریابی محصولات با مصرف سریع استفاده می شود. هدف از این کار این است که تا زمانی که سهم بازار تثبیت گردد، قیمت های پایینی را در نظر بگیریم و سپس به تدریج قیمت را به سطح بازار برسانیم.

قیمت گذاری ترویجی

از این روش قیمت گذاری در مواقعی استفاده می شود که شرکت ها به طور موقت محصولات خود را با قیمتی پایین تر از قیمت های خرده فروشی عرضه می کنند.

این روش اغلب برای معرفی محصولات توسعه یافته یا جدید به کار برده می شود.

قیمت گذاری ترویجی یعنی فروش موقت محصولات با قیمتی پایین تر از قیمت معمولی.

قیمت گذاری گروهی برای محصولات

هنگامی که یک شرکت چند محصول خود را جهت عرضه به عنوان یک مجموعه در یک گروه قرار می دهد در واقع از قیمت گذاری گروهی استفاده می کند.

طیف قیمت طیفی است از محصولات و قیمت ها که با بودجه تمام بازارهای مورد نظر مناسب هستند و نقاط قیمت تعداد نقطه هایی هستند که در طول مسیر بین ارزان ترین محصول و گران ترین محصول قرار دارند.

قیمت گذاری متنوع یا تبعیض آمیز

معمولا سازمان ها قیمت ها را جهت تطبیق با مشتریان، محصولات، مکان ها و زمان های مختلف تغییر می دهند. قیمت گذاری متنوع سازمان را قادر می سازد تا یک محصول یا خدمت را با دو یا چند قیمت بیشتر به فروش برساند به رغم اینکه مخارج و هزینه های محصولات همگی یکسان هستند.

قیمت گذاری راهبردی و تاکتیکی

در قیمت گذاری راهبردی، قیمت ها در طراحی راهبردهای بازاریابی تعیین می شوند. ماهیت کار این است که قیمت ها باید از قبل تعیین شوند.

این تصمیم ها پیرامون قیمت گذاری بر اساس دیدگاه بلند مدت راهبردی شرکت، ایجاد جایگاه برای محصول و ارزش پول در بازار می باشند.

قیمت گذاری راهبردی، درباره طرح های کلی جهت اعمال سیاست قیمت گذاری است، در حالی که قیمت گذاری تاکتیکی روشی روزانه در قیمت گذاری است که جهت تطبیق با شرایط متغیر در بازار به سرعت تغییر می کند.

 

برای دانلود کتاب کلیک کنید

book 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست