Business Model You

درباره کتاب Business Model You

این کتاب ابزاری یک صفحه ای برای ابداع دوباره خود و حرفه خود است

پرفروش ترین نسخه جهانی مدل کسب و کار یک روش بصری منحصر به فرد برای خلاصه کردن و ایده پردازی خلاقانه هر ایده تجاری یا محصول در یک صفحه کاغذ معرفی می کند. کتاب “مدل کسب و کار شما” با استفاده از همان ابزار قدرتمند یک صفحه ای، به خوانندگان می آموزد که چگونه “مدل های تجاری شخصی” را ترسیم کنند، و روش های جدیدی را جهت انطباق مهارت های آنها با نیازهای متغیر بازار برای آشکار کردن امکانات جدید و رضایت بخش تر کردن شغل و زندگی معرفی می کند

خوانندگان این کتاب چه چیزهایی را بعد از خواندن آن خواهند آموخت:

  • تفکر مدل کسب و کار را درک کرده و مدل کسب و کار شخصی فعلی آنها را ترسیم کنند
  • ارزش مهارت های آنها را در بازار درک کرده و هدف آنها را تعریف کنند
  • چشم انداز تغییر را بیان کنند
  • مدل کسب و کار شخصی جدیدی ایجاد کنند که با آن چشم انداز هماهنگ باشند و از همه مهمتر، مدل جدید را آزمایش و پیاده سازی کنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu